Δεν υπάρχει

πιο δυστυχισμένο πλάσμα στον κόσμο από το φετιχιστή
που ποθεί ένα γυναικείο γοβάκι,αλλά είναι αναγκασμένος να πάρει
ολόκληρη τη γυναίκα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: